Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2010

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ

Εικόνα
«Η Βιβλιοθήκη είναι η μνήμη της ανθρωπότητας που περιέχει αναντικατάστατες αποθηκεύσεις των εγγράφων της ανθρώπινης σκέψης και δράσης. Σύμφωνα με διακήρυξη της UNESCO η βιβλιοθήκη είναι η τοπική πύλη στη γνώση και παρέχει τις βασικές προϋποθέσεις για μια ¨Δια βίου Μάθηση¨ ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, εθνικότητα και οικονομική κατάσταση». Η βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ» ξεκίνησε να δημιουργείται από μέλη της λέσχης ανάγνωσης του συλλόγου τον Ιανουάριο του 2010. Η ανάγκη ενός χώρου συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών, ενός φιλικού και ζωντανού περιβάλλοντος μάθησης και γνώσης μας ώθησε στην δημιουργία της. Η βιβλιοθήκη στεγάζεται στο οίκημα του Πολιτιστικού Συλλόγου και φιλοξενεί 840 τίτλους βιβλίων ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, ποίησης και δοκιμίου. Το σύστημα ταξινόμησης της βιβλιοθήκης είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται διεθνώς. Πρόγραμμα μηχανοργάνωσης υποστηρίζει την σωστή λειτουργία της. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι κάτοικοι του Δήμο